Wickström, M., & Ahlskog, J. (2018). Stalin och det svenska i Finland. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 93, 135–159. https://doi.org/10.30667/hls.66419