Biström, A., & Jonasson, M. (2018). Medverkande. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 93, 318–320. Hämtad från https://hls.journal.fi/article/view/75528