Stubb, E. (2020). Norden, Orienten och Kontinenten i Elsa Lindberg-Dovlettes författarskap. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 297–322. https://doi.org/10.30667/hls.87438