Renman, M. (2020). ”Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman”: Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 219–243. https://doi.org/10.30667/hls.87440