Kaihovirta, M. (2020). Den svenske partisekreteraren och den mångnationella staten: Socialdemokrati och nation i Karl H. Wiiks politiska agerande under 1900-talet. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 121–143. https://doi.org/10.30667/hls.87477