Perera, Y. (2020). ”Från djurets synvinkel är människan nazisten”: Djurskrivandets antifascistiska potential i Mirjam Tuominens prosa. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 43–67. https://doi.org/10.30667/hls.87491