Lahdenperä, H. (2020). ”Det enda som hjälper mot tankar är hud”: Språk och kropp i Monika Fagerholms Diva (1998). Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 169–190. https://doi.org/10.30667/hls.87582