Lindberg, H. (2020). Att värna om en minoritet inom en minoritet: Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 191–217. https://doi.org/10.30667/hls.87662