Väistö, J. (2020). Finland, Sverige och ”tvångssvenskan”: I språkfrågans gråzon. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 271–295. https://doi.org/10.30667/hls.87664