Wassholm, J. (2020). Det passiva motståndets praktiker: Brutus Lagercrantz (1857–1929) och konflikten kring likställighetslagen 1912. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 17–41. https://doi.org/10.30667/hls.87671