Karvonen, L., & Sundback, S. (2020). Erik Allardt. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 323–326. https://doi.org/10.30667/hls.99423