Biström, A., & Jonasson, M. (2020). Medverkande. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 335–337. https://doi.org/10.30667/hls.99429