NORRGÅRD, S. Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å. Historiska och litteraturhistoriska studier, [S. l.], v. 97, p. 71–99, 2022. DOI: 10.30667/hls.112271. Disponível em: https://hls.journal.fi/article/view/112271. Acesso em: 25 juli. 2024.