KÄHKÖNEN, S. Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023. Historiska och litteraturhistoriska studier, [S. l.], v. 98, p. 7–15, 2023. DOI: 10.30667/hls.136005. Disponível em: https://hls.journal.fi/article/view/136005. Acesso em: 19 juli. 2024.