WICKSTRÖM, M.; AHLSKOG, J. Stalin och det svenska i Finland. Historiska och litteraturhistoriska studier, v. 93, p. 135–159, 19 out. 2018.