JOLMA, N. Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok. Historiska och litteraturhistoriska studier, v. 93, p. 205–228, 19 out. 2018.