NORDBERG, K. Flyg min sång kring Bältens strand. Historiska och litteraturhistoriska studier, v. 93, p. 289–317, 19 out. 2018.