Söderling, Trygve. 2021. ”Ekon av Hårda tider: Reception och bruk av K.A. Tavaststjernas nödårsroman”. Historiska och litteraturhistoriska studier 96 (oktober):247-74. https://doi.org/10.30667/hls.100048.