Meurer-Bongardt, Judith. 2022. ”Den finlandssvenska modernismen – en tidig litteratur i antropocenens tecken?”. Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (september):127-54. https://doi.org/10.30667/hls.112098.