Kabrell, Kaneli. 2022. ”’Grundvattnet forsade djupt i dem’: Ekofeministiska motiv i Gurli Lindéns Första damernas”. Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (september):17-42. https://doi.org/10.30667/hls.112183.