Soukka, Maarit. 2022. ”’Må naturen tala för sig själv’: Beröringspunkter mellan natur och språk i finländsk efterkrigstida modernistisk lyrik”. Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (september):155-88. https://doi.org/10.30667/hls.112211.