Norrgård, Stefan. 2022. ”Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å”. Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (september):71-99. https://doi.org/10.30667/hls.112271.