Aminoff, Sofia. 2022. ”’När nån äntligen talar om djuren’: Djuretik i finlandssvensk dramatik och att lyssna till hästar, eller en fråga om uppmärksamhet”. Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (september):217-45. https://doi.org/10.30667/hls.112652.