Östman, Ann-Catrin. 2022. ”När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2022”. Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (september). https://doi.org/10.30667/hls.121433.