Sundman, Christoffer. 2023. ”Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur: Michail Borodkin och den finländska pressen åren 1895–1910”. Historiska och litteraturhistoriska studier 98 (augusti):137-68. https://doi.org/10.30667/hls.121846.