Zilliacus, Clas. 2023. ”Hur minnas Runeberg? Exemplet ’Döbeln vid Jutas’”. Historiska och litteraturhistoriska studier 98 (augusti):169-88. https://doi.org/10.30667/hls.122835.