Schweitzer, Robert. 2023. ”Hade det kunnat bli annorlunda? Ministerstatssekreteraren Alexander Armfelt, 1846 års skärpta censur och dess kontext”. Historiska och litteraturhistoriska studier 98 (augusti):43-75. https://doi.org/10.30667/hls.125139.