Kähkönen, Sirpa. 2023. ”Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023”. Historiska och litteraturhistoriska studier 98 (augusti):7-15. https://doi.org/10.30667/hls.136005.