Ilmakunnas, Johanna, och Henry Rask. 2023. ”Matti Klinge”. Historiska och litteraturhistoriska studier 98 (augusti):193-96. https://doi.org/10.30667/hls.136105.