Biström, Anna, och Jens Grandell. 2023. ”Medverkande”. Historiska och litteraturhistoriska studier 98 (augusti):199-200. https://hls.journal.fi/article/view/136107.