Renman, Maria. 2020. ”’Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman’: Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november):219-43. https://doi.org/10.30667/hls.87440.