Kaihovirta, Matias. 2020. ”Den svenske partisekreteraren och den mångnationella staten: Socialdemokrati och nation i Karl H. Wiiks politiska agerande under 1900-talet”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november):121-43. https://doi.org/10.30667/hls.87477.