Sundelin, Anna, och Mats Wickström. 2020. ”Kärlek och klasskamp över Atlanten : Aili och Runar Nordgrens revolutionära livsresa ”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november):95-120. https://doi.org/10.30667/hls.87515.