Lahdenperä, Hanna. 2020. ”’Det enda som hjälper mot tankar är hud’: Språk och kropp i Monika Fagerholms Diva (1998)”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november):169-90. https://doi.org/10.30667/hls.87582.