Lindberg, Hanna. 2020. ”Att värna om en minoritet inom en minoritet: Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november):191-217. https://doi.org/10.30667/hls.87662.