Wassholm, Johanna. 2020. ”Det passiva motståndets praktiker: Brutus Lagercrantz (1857–1929) och konflikten kring likställighetslagen 1912”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november):17-41. https://doi.org/10.30667/hls.87671.