Karvonen, Lauri, och Susan Sundback. 2020. ”Erik Allardt”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november):323-26. https://doi.org/10.30667/hls.99423.