Ahlund, Claes. 2020. ”Finland – det drömda landet: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2020”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november):7-16. https://doi.org/10.30667/hls.99481.