Söderling, T. (2021) ”Ekon av Hårda tider: Reception och bruk av K.A. Tavaststjernas nödårsroman”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 96, s. 247–274. doi: 10.30667/hls.100048.