Biström, A. och Wassholm, J. (2021) ”Medverkande”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 96, s. 279–281. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/111639 (åtkomstdatum: 20juli2024).