Meurer-Bongardt, J. (2022) ”Den finlandssvenska modernismen – en tidig litteratur i antropocenens tecken?”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, s. 127–154. doi: 10.30667/hls.112098.