Kabrell, K. (2022) ”’Grundvattnet forsade djupt i dem’: Ekofeministiska motiv i Gurli Lindéns Första damernas”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, s. 17–42. doi: 10.30667/hls.112183.