Soukka, M. (2022) ”’Må naturen tala för sig själv’: Beröringspunkter mellan natur och språk i finländsk efterkrigstida modernistisk lyrik”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, s. 155–188. doi: 10.30667/hls.112211.