Norrgård, S. (2022) ”Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, s. 71–99. doi: 10.30667/hls.112271.