Envall, C. (2022) ”Ormar, fågelungar: Naturens grymhet i två dikter av Solveig von Schoultz”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, s. 265–288. doi: 10.30667/hls.112466.