Östman, A.-C. (2022) ”När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2022”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 97. doi: 10.30667/hls.121433.