Biström, A. och Wassholm, J. (2022) ”Medverkande”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, s. 289–291. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/121826 (åtkomstdatum: 20juli2024).