Sundman, C. (2023) ”Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur: Michail Borodkin och den finländska pressen åren 1895–1910”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, s. 137–168. doi: 10.30667/hls.121846.