Zilliacus, C. (2023) ”Hur minnas Runeberg? Exemplet ’Döbeln vid Jutas’”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, s. 169–188. doi: 10.30667/hls.122835.