Schweitzer, R. (2023) ”Hade det kunnat bli annorlunda? Ministerstatssekreteraren Alexander Armfelt, 1846 års skärpta censur och dess kontext”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, s. 43–75. doi: 10.30667/hls.125139.